ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຍູ້ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນ

ຊ່ອງທາງແຫ່ງເງິນຄໍາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງເວລາ ແລະ ຄວາມອຸ່ນຂອງໄລຍະທາງ ກໍ່ໃຫ້ການພັດທະນາມີຄວາມໄວສູງ

ແປ
翻译