ບໍ່ຫານມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ນັບແຕ່ມອບໝາຍນະຄອນຄຸນໝິງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານເຄີ່ງປີຜ່ານມາ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

ສະບາຍດີ ນັກຂ່າວສະໜຸກ)ລົດໄຟຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຕາມທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຂະບວນທຳອິດ  

ທ້າຍເດືອນພຶດສະພານີ້, ນະຄອນຄຸນໝິງດໍາເນີນວຽກງານທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານຂອງບໍ່ຫານຢ່າງຮອບດ້ານ; ວັນທີ 31ເດືອນສິງຫາ,   ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ຫານມອບໝາຍນະຄອນຄຸນໝິງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານໄດ້ມອບຮັບຢ່າງສໍາເລັດແລ້ວ. ຕົວເມືອງນ້ອຍລຽບຊາຍແດນບໍ່ຫານ, ໄດ້ສ້າງເຊື່ອໂຍງເຊື່ອຈອດຢ່າງອັດສະຈັນກັບນະຄອນຄຸນໝິງເມືອງເອກແຂວງ.

ວັນທີ15ເດືອນພະຈິກ, ດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ບໍລິການຢູ່ຊ່ວງທາງນະຄອນຄຸນໝິງ-ບໍ່ຫານໄດ້ແລ່ນອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟຄຸນໝີງ, ໃຊ້ເວລາ4ໂມງ45ນາທີແລ້ວຮອດສະຖານີລົດໄຟບໍ່ຫານ, ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ໄປກັບໃນມຶ້ດຽວ...ນັດບແຕ່ຕາແສງບໍ່ຫານມອບໝາຍນະຄອນຄຸນໝິງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານເປັນຕົ້ນມາ, ອີງໃສ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ RCEP ( ສັນຍາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພຶ້ນ), ພຽງແຕ່ຜ່ານໄປເຄີ່ງປີ, ຕາແສງບໍ່ຫານຟື້ນຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນມາ.

ມືໜຶ່ງກໍາການວາງແຜນດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ອີກມຶໜຶ່ງກໍາການນໍາເຂົ້າທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ

ນັບແຕ່ຄອນຄຸນໝິງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານຂອງບໍ່ຫານ, ຄຸນໝິງໄດ້ມີດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນໝິງກາຍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດປະຕູສູ່ພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ - ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ດ້ວຍການລົງເລີກຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ, RCEP ເກີດມີຜົນສັກສີດ ແລະ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ເປັດນໍາໃຊ້, ການພັດທະນາຂອງບໍ່ຫານໄດ້ຮັບກາລະໂອກາດປະຫວັດສາດ. ນະຄອນຄຸນໝິງຍຶດໝັ້ນມືໜຶ່ງກໍາການວາງແຜນດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ອິກມຶໜຶ່ງກໍາການນໍາເຂົ້າທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຮັບຜົນງານຂັ້ນຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ.

ໃນດ້ານການນໍາເຂົ້າທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ, ເອົາວຽກງານດ້ານນໍາເຂົ້າທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງບໍ່ຫານເຂົ້າສູ່ການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານລວມຂອງຄຸນໝິງ, ປະຕິບັດແຜນການດໍາເນີນງານ3ປີທີ່ໃຫ້ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຕະຫຼາດໃນເຂດການຮ່ວມມືເພື່ອຂຶ້ນສອງເທົ່າ, ໄດ້ໄປນະຄອນຊຽງໄຮ, ນະຄອນເຊີດູ ນະຄອນຝູໂຈ  ແລະ ນະຄອນເຊີເຈິນເພື່ອຈັດຂຶນກອງປະຊຸມສໍາມະນາການນໍາເຂົ້າທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ. ນັບແຕ່ຄຸນໝິງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນງານຂອງບໍ່ຫານເປັ້ນຕົ້ນມາ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບວິສາຫະກິດທີ່ມາສໍາຫຼວດບໍ່ຫານທັງໝົດ 166 ວິສາຫະກິດ, ກໍາລັງເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການເຈດຈໍານົງການລົງທຶນ 9 ໂຄງການ, ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຕະຫຼາດໃນເຂດການຮ່ວມມືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 595 ຄອບຄົວ.

ໄລຍະຈັດຂຶ້ນງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊີໃຕ້, ໄດ້ເຊັນ 8 ໂຄງການ, ເຊິ່ງລວມຂົງເຂດການຄ້າ-ໂລຈິສຕິດ, ວັດທະນະທໍາ-ທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ແລະ ອື່ນໆ, ຍອດມູນຄ່າການລົງທຶນ 2,67ຕຶ້ຢວນ. ເດືນອພະຈິກນີ້, ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດວ່າ, ສູງໃຈກາງການຄົມມະນາຄົມລະດັບຊາດນະຄອນຄຸນໝິງ-ບໍ່ຫານ(ແບບດ່ານທາງບົກ)ໄດ້ຖຶກຮັບເຂົ້າລາຍຊື່ຂອງການກໍ່ສ້າງສູງໃຈກາງການຄົມມະນາຄົມລະດັບຊາດປີ 2022 ຢ່າງສໍາເລັດ. ພ້ອມກັນນີ້, ເຂດການຮ່ວມມຶເສດຖະກິດບໍ່ຫານຂອງຈີນ-ບໍ່ເຕັນຂອງລາວໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າເຂດຕົວຢ່າງການສົ່ງເສີນ ແລະ ປະດິດສ້າງໃໝ່ການຄ້ານໍາເຂົ້າແຫ່ງຊາດຢ່າງສໍາເລັດ.

ໂຄງການດ່ານບໍ່ຫານປັບປຸງມີລະບົບອັດສະລິຍະໄລຍະທີ1ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພຶ້ນຖານ

ປີມໍໆມານີ້, ດ້ວຍສືບຕໍ່ຍົກຄວາມໄວດ້ານການກໍ່ສ້າງສູນແຜ່ລາມສູ່ອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິມານການຄ້າຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າກັບປະເທດໃກ້ຄຽງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຈໍານວນສີນຄ້າຜ່ານດ່ານບໍ່ຫານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼາຍ, ສຶບຕໍ່ຍົກສູງບົດບາດຂອງດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານ ແລະ ດ່ານທາງບົກບໍ່ຫານ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການກໍ່ສ້າງສູນແຜ່ລາມສູ່ອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ໂຄງການດ່ານບໍ່ຫານປັບປຸງມີລະບົບອັດສະລິຍະໄລຍະທີ1ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພຶ້ນຖານ. ປີ2022, ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານ ແລະ ດ່ານທາງບົກບໍ່ຫານໄດ້ເຖິງ 5ລ້ານໂຕນຂຶ້ນໄປ. ປີ2023, ຈະສຶບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນນະຄອນຄຸນໝິງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານ, ການປະຕິບັດແຜນການກໍ່ສ້າງດ່ານຊາຍແດນມີລະບົບອັດສະລິຍະຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ ແລະ ການປັບປຸງດ່ານທາງບົກບໍ່ຫານ. ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຕາມທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວເມຶອງດ່ານຊາຍແດນສາກົນບໍ່ຫານ.

ສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ

ວັນທີ 3 ເດືອນທັນວາ, ລົດໄຟທີ່ໃສ່ເຕັມໝາກໄມ້ຂະບວນໜຶ່ງແລ່ນສູ່ສະຖານີລົດໄຟບໍ່ຫານຈາກສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານ, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ລົດໄຟຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ຕາມທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໝົດສາຍຂະບວນທຳອິດກໍ່ແລ່ນຈາກນີ້ໄປຮອດທຸກແຫ່າງທົ່ວປະເທດ.

ສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາທີ່ມີບົດບາດຢ່າງແຮງ ແລະ ອຸປະກອນຄົບຖວນທີ່ສຸດໃນທົ່ວແຂວງຂ້າພະເຈົ້າ, ພ້ອມແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາລັດການກວດກາທີ່ລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໃນໜ້າຕໍ່ໄປ. “ນັບແຕ່ສະຖານທີ່ສໍາລັດການກວດກາສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນໍ້າສົດເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບົດບາດລວມຂອງດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານຈະກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃໝ່. ”ທ່ານເຕີ້ຢອງເຈີ້ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີໄດ້ກ່າວວ່າ.

ການເປີດນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ສໍາລັບການກວດກາໝາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດແລະພືດທີ່ນໍາເຂົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ເວລາໃນການຂົນສົ່ງຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໄດ້ຄາດວ່າ, ໃນອະນາຄົດຈະມີຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາທີ່ສົດໃໝ່  ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງຫຼາຍ, ໄດ້ສົ່ງໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າໂດຍຜ່ານນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານການຜ່ານດ່ານຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ , ໄດ້ຄຸ້ມຄອງເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນຂະໜາດໃຫຍ່.

ນັບແຕ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດນໍາໃຊ້ເປັນຕົ້ນມາ, ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານທາງລົດໄຟບໍ່ຫານນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ນຂຶ້ນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວານີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດທາງລົດໄຟຈີນຈຳກັດສາຂາ ຄຸນໝິງໄດ້ເພີ່ມນໍ້າໜັກຂອງຂະບວນລົດໄຟໄດ້ບັນທຸກ ແລະ ດຶງຂຶ້ນຈາກ 2,000 ໂຕນເປັນ 2,500 ໂຕນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມທາງລົດໄຟໝົດສາຍ.


中老铁路首列进口水果直达列车

今年5月末,昆明市启动了全面托管磨憨镇的工作;8月31日,昆明市托管西双版纳州磨憨镇移交工作全部完成。磨憨这座边境小城,自此与省会昆明开启了奇妙连接。

11月15日,随着中老铁路昆明至磨憨段的列车缓缓从昆明站驶出,4小时45分钟后到达磨憨,旅客可实现当天往返……自托管以来,依托中老铁路和RCEP(区域全面经济伙伴关系协定),短短半年,磨憨热闹非凡。

一手抓产业规划, 一手抓招商引资

托管磨憨后,昆明拥有了陆路边境口岸,让昆明成为了面向南亚东南亚开放的理想起点。随着“一带一路”建设深入推进、RCEP生效和中老铁路通车运营,磨憨的发展迎来历史性机遇。昆明坚持一手抓产业规划,一手抓招商引资,全面推动产业发展取得阶段性成效。

招商引资方面,把磨憨的招商引资工作纳入全市大局统筹谋划,实施合作区市场主体倍增三年行动计划,先后赴上海、成都、福州、深圳举行招商推介会。托管磨憨以来,共接洽到磨憨考察的企业166家,9个意向投资项目正在加快推进落地,合作区新增市场主体595家。

南博会期间,签约8个项目,涉及商贸物流、旅游文化、制造业、科技等领域,总投资26.7亿元。今年11月,商务部、国家发展改革委相继发布通知,昆明—磨憨陆港型(陆上边境口岸型)国家物流枢纽成功纳入2022年度国家物流枢纽建设名单,同时,中国老挝磨憨—磨丁经济合作区成功入选国家进口贸易促进创新示范区。

磨憨口岸智慧化改造一期项目已基本完成

近年来,随着我国面向南亚东南亚辐射中心建设的不断提速,我国与周边国家的贸易量快速增长,磨憨口岸过货量大幅增加,持续提升磨憨铁路口岸、公路口岸的功能作用,对建设我国面向南亚东南亚辐射中心至关重要。

目前,磨憨口岸智慧化改造一期项目已经基本完成。2022年,磨憨公路口岸、铁路口岸货运量可达到500万吨以上。2023年,将继续重点支持昆明市推进磨憨铁路口岸功能提升、智慧口岸建设方案的持续落地、公路口岸改造等重点工程,助力中老铁路沿线开发和磨憨国际口岸城市建设。

磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地正式投用

12月3日,一列满载水果的列车由磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地驶向中老铁路磨憨站。标志着磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地正式投用,而首列全程经铁路运输的进口水果直达列车也由此启程运往全国各地。

磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地是目前我省功能最齐全、设施最完备,也是投入最大的一个监管场地,为后续指定监管场地建设立下了一个标杆。“随着后续粮食、冰鲜水产品等指定监管场地的陆续投入使用,磨憨铁路口岸的整体功能将更上一个新的水平。”勐腊海关副关长邓永振说。

磨憨铁路口岸指定监管场地的投用,不仅能够更加有效地防范动植物疫病疫情输入风险,还大大降低了其跨境运输的物流和时间成本。可以预见,今后将有更多新鲜、优质、安全的农食产品,借助中老铁路运输通关便捷、运输时间可控、运输规模化的优势,方便快捷地送达国内消费者手中。

中老铁路通车运营以来,磨憨铁路口岸货物运量节节攀升,国内外货物运输的需求旺盛。为此,中国铁路昆明局集团自12月3日起,在中老铁路全线(包括国外段),把货运列车的牵引重量从每列2000吨增加到2500吨,更好地满足全线的货物运输需求。(春城晚报 记者孙江荭)


[ບັນນາທິການ:ສະໜຸກ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

2022

12/09

18:28

ແບ່ງປັນ

ແປ
翻译