ແຂວງຢູນນານຮ່ວມມືກັບປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງສ້າງແມ່ແບບການພັດທະນາສີຂຽວ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

ສະບາຍດີ ນັກຂ່າວສະໜຸກ)ນັກຂ່າວຮັບຮູ້ຈາກພະແນກນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງວ່າ, ປີມໍໆມານີ້, ແຂວງຢູນນານອີງໃສ່ກົນໄກການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ອີື່ນໆ, ຕັ້ງໜ້າດໍາເນິນການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເຮັດໃຫ້ສີຂຽວເປັນ ພື້ນຖານໃນການຮ່ວມມື.

ໃນດ້ານການຮ່ວມມືສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ແຂວງຢູນນານໄດ້ສໍາເລັດແຜນການແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງສີຂຽວ——ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສ້າງຄວາມສາມາດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ສານເຄມີຢາຂ້າແມງໄມ້ຂອງມຽນມາ, ເພີ່ມທີວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ມຽນມາໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງນໍ້າ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ“ໂຄງການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດສັງລວມ”ບົນແຜນການນິເວດແບບຍຶນຍົງທີ່ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລືອກປ່າຕົ້ນໄມ້ຢາງພາລາຢູ່ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າລື້ສິບສອງພັນານເປັນເຂດສາທິດການຫັນເປັນສິ່ງແວດລ້ອມແບບມິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດຢາງພາລາຕໍ່ຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຟຶີ້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸກຍູ້ປັບປຸງຊີວິດກັນເປັນຢູ່ຂອງປະຊະຊົນທ້ອນຖິ່ງ.

ເອົາປະເທດລາວເປັນຕົວຢ່າງ, ແຂວງຢູນນານຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມີືໃນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ຊົນລະປະທານຂອງສອງຝ່າຍ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບຜົນງານເປັນຕົວຈິງ, ປະເທດຈີນ-ລາວທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນກອງປະຊຸມສຳມະນາການອະນຸລັກຊ້າງອາຊີຂ້າມຊາຍແດນຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງໃນປີ 2021, ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງອະນຸລັກສັດປ່າຂ້າມຊາຍແດນ. ມູນນິທິພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວແຂວງຢູນນານໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການບ້ານສາທິດລະບົບນິເວດໄລຍະສອງ ຢູ່ບ້ານ ປາຂາ ແຂວງຜົ້ງສາລີຂອງປະເທດລາວ.

ສໍາລັບໂຄງການວິສະວະກໍາສາທິດການປັດກວາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊົນນະບົດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງຢູນນານຂອງຈີນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງຂອງລາວ, ຝ່າຍຈີນຮັບຜິດຊອບສະໜອງ, ຕິດຕັ້ງ, ທົດລອງເຄີື່ອງອຸປະກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊີ້ນໍາເຕັກນິກດໍາເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄີື່ອງອຸປະກອນ( ລວມເສັ້ນທາງເຂົ້າສະໜາມ, ໂຮງງານ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າປະກອບເປັນຊຸດ ແລະ ອີື່ນໆ), ປະຈຸບັນນີ້, ວຽກງານປະມູນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ, ແລະ ພວມວາງແຜນການໂຄງການ. ໂຄງການນ້ຳດື່ມສະອາດຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ສັນຕິພາບ ນະຄອນຫຼວງພະບາງຂອງລາວທີ່ເປັນແຂວງຢູນນານເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ສ້າງ, ປະຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານເກັບຂໍ້ມູນແລະ ການປະມູນໂຄງການ, ພວມສ້າງອຸປະກອນທໍານໍ້າສະອາດ.

ຕໍ່ໄປ, ແຂວງຢູນນານຈະຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຂອງທິມງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງຢູນນານຂອງຈີນ-ພາກເໜືອຂອງລາວ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງແລະປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານນິເວດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຈີນ-ລາວໃຫ້ດີ;  ພະຍາຍາມໃຫ້ໂຄງການສິ້ງແວດລ້ອມຫຼັກ (ໄລຍະສາມ)ຂອງການຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງລົງຮອດແຂວງຢູນນານ; ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມືສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ສ້າງແມ່ແບບການພັດທະນາສີຂຽວຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງໃຫ້ດີ.


记者从省生态环境厅获悉,近年来,云南省依托澜沧江—湄公河合作、大湄公河次区域经济合作等合作机制,积极与周边国家开展交流合作,努力推动绿色发展,让绿色成为合作的鲜明底色。

澜湄环境合作方面,云南省完成了绿色澜湄计划——缅甸杀虫剂类化学品与可持续水质管理能力建设研究项目,进一步促进中缅两国在水环境管理领域的交流合作。参与由生态环境部对外合作与交流中心牵头负责的“澜湄合作框架下基于可持续生计的生态系统综合管理项目”。项目在西双版纳傣族自治州选取橡胶纯林进行环境友好型改造示范,减少橡胶生产对当地生物多样性的影响,保护和恢复环境,促进当地社区居民生计改善。

以老挝方向为例,云南省扎实推进双方环境、气象与水利领域合作。其中,生物多样性保护合作取得实效,中老双方2021年召开澜湄合作跨境亚洲象保护交流研讨会,交流探讨跨境野生动物保护有关事项。云南省绿色环境发展基金会完成了老挝丰沙里省把卡新寨生态示范村二期项目。

中国云南省—老挝琅勃拉邦省 环境交流合作 农村垃圾处理示范工程项目,中方负责示范项目的设备供货、安装、调试和运行维护培训和技术指导(包括进场道路、厂房及配套电力设施等),目前已完成项目招投标工作,正在编制项目方案。云南省参与建设的老挝琅勃拉邦省和平中学清洁饮用水项目,目前已完成项目资料整理收集和招投标工作,正建设净水设备。

下一步,云南省将积极参与中国云南—老挝北部合作工作组工作,继续组织实施好中老生态环境合作项目;争取大湄公河次区域环境合作核心环境项目(Ⅲ期)云南示范项目落地云南;持续参与澜沧江—湄公河环境合作,推进与周边国家开展生态环境交流合作,打造好澜沧江—湄公河流域绿色发展样板。(云南网 记者韩成圆 刘子语)


[ບັນນາທິການ:ສະໜຸກ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

2023

05/18

18:02

ແບ່ງປັນ

ແປ
翻译