ງາມສະຫງ່າ ! ແສງຕາເວັນຕອນເຊົ້າໃນປີໃໝ່ຂອງພູຈີຊູ່ຢູ່ກີ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

ໃນວັນທີ 1 ເດືອນມັງກອນນີ້, ນັກຖ່າຍຮູບຄົນໜຶ່ງໄດ້ຖ່າຍຮູບດວງຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ພູຈີຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ເບິ່ງຜ່ານກ້ອງເລັນ, ຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ, ພູເຂົາຈີຊູ່ປະເຊີນໜ້າຕໍ່ແສງຕາເວັນເຊິ່ງເປັນຮູບພາບທີ່ມີຄວາມງົດງາມຫຼາຍ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626327931n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626328471n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626328991n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626329451n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626329961n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626330621n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626331091n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626331541n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1310687712_16725626332241n

ວິວຕາເວັນຂຶ້ນຂອງພູຈິຊູ່ຢູ່ເມືອງບິງຊວນ ກິ່ງແຂວງດາລີ ແຂວງຢຸນນານ. ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍຢີງກ່ວງວ້ານ)

1月1日,摄影师拍摄下云南大理宾川鸡足山日出景观。延时镜头下,日出东方,鸡足山迎着朝阳,十分壮美。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626327931n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626328471n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626328991n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626329451n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626329961n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626330621n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626331091n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626331541n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

1310687712_16725626332241n

云南大理宾川鸡足山日出景观(1月1日摄)。新华网发(嬴光万 摄)

[ບັນນາທິການ:ສຸດໃຈ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

2023

01/04

16:49

ແບ່ງປັນ

ແປ
翻译