ເຂດສະຫງວນທາງລົດໄຟ

ມາຈາກ:中老铁路通

ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່, ຂອບເຂດສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ.  ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດງານກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແລະ ການກູ້ໄພທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານໃດຫລືບຸກຄົນໃດກໍ່ສ້າງອາຄານແລະໂຄງສ້າງ, ເອົາດິນ, ຂຸດຊາຍ, ການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ວາງ ແລະ ຫ້ອຍວັດຖຸ, ການຈູດປ່າ, ລ້ຽງສັດ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດອື່ນໆ. ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ການສັງເກດການຈະລາຈອນພາຍໃນພື້ນທີ່ນີ້;ເຂດນີ້ເອີ້ນວ່າເຂດປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນ. 

为了保护铁路线路安全和行车安全,在铁路线路两侧划出一定的范围,除必要的铁路施工、作业、抢险活动外,禁止任何单位和个人在此范围内建造建筑物、构筑物,取土、挖沙、挖沟,采空作业,堆放、悬挂物品,烧荒、放养牲畜和种植影响线路安全和行车瞭望的树木等植物;不得向此范围内排污、排水、倾倒垃圾及其他有害物质。这一范围叫做线路安全保护区。

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xuting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

2022

03/11

18:03

ແບ່ງປັນ

ແປ
翻译