ຊົມທິວທັດທີ່ສວຍງາມຂອງເມືອງມີເລີ້ໃນແຂວງຢຸນນານ, ເລີ່ມຕົ້ນການປູກພືດຜັກ ແລະ ເຂົ້ານາເປັນຫມູນວຽນໃນເວລາລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໄປສູ່ລະດູໜາວ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

ສະບາຍດີ ນັກຂ່າວສຸດໃຈ)ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ເມື່ອຍ່າງເຂົ້າໄປຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ຢືນຢູ່ໃນທົ່ງນາສາມາດເຫັນປະຊາຊົນພວມປູກຜັກຢູ່ໜ້າດິນທີ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້າ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເມືອງມີເລີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ດີນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ປະຕິບັດການປູກພືດຜັກ ແລະ ເຂົ້ານາເປັນຫມູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຊຸກຍູ້ການປູກຜັກໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ ລະດູໜາວ, ຍົກສູງອັດຕາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເພີ່ມທະວີການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປູກຜັກຫຼາຍຂື້ນ.

1

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

2

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

3

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

4

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

5

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

6

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

7

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ຊາວບ້ານພວມປູກຜັກຢູ່ດິນທີ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ (ຮູບພາບໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

8

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

9

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

10

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ຊາວບ້ານພວມປູກຜັກຢູ່ດິນທີ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ (ຮູບພາບໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

11

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)

12

ຢູ່ຖະໜົນມີຢາງ, ເມືອງມີເລີ້, ແຂວງຢຸນນານ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງມີຄວາມສວຍງາມຄືຮູບພາບ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ). ສຳນັກຂ່າວຊີນຮວາ (ຖ່າຍໂດຍທ່ານຜູເຈ່ຍຢອງ)


秋日里,走进云南省弥勒市弥阳街道,田间地头,人们在稻收后的土地上种植蔬菜。近年来,弥勒市充分利用田地资源,大力实施“稻+菜”接茬轮作,积极推动秋冬蔬菜种植,提升土地综合利用率,粮食生产与蔬菜种植双增收。新华网发(普佳勇摄影报道)

1

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

2

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

3

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

4

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

5

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

6

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

7

云南省弥勒市弥阳街道,村民忙着在稻收后的土地上种植蔬菜(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

8

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

9

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

10

云南省弥勒市弥阳街道,村民忙着在稻收后的土地上种植蔬菜(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

11

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)

12

云南省弥勒市弥阳街道,秋天的田园美如画卷(9月16日摄)。新华网发(普佳勇 摄)


[ບັນນາທິການ:ສຸດໃຈ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

2022

09/19

15:32

ແບ່ງປັນ

ແປ
翻译