ອາຫານແລງໃນຄໍ່າຄືນປີໃຫມ່ຈີນ ມັນແມ່ນລົດຊາດຂອງບຸນກຸດຈີນ

ມາຈາກ:ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ

{id=13519192, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ອາຫານແລງໃນຄໍ່າຄືນປີໃຫມ່ຈີນ ມັນແມ່ນລົດຊາດຂອງບຸນກຸດຈີນ, author=ຄຳປະເສິດ, editor=Xuting, summary=ລົດຊາດຂອງບຸນກຸດຈີນ。, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=ບຸນກຸດຈີນ,ປີໃຫມ່ຈີນ,ອາຫານແລງ, relativecontent=13519182, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=31, sticktime=6, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-03-14 17:56:26.0, logofile=/upload/resources/image/2022/03/29/1012960_260x195.jpg, tag=, source=ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=164725176882800, adduser=hongjunjie, addtime=2022-03-14 17:56:09.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=2022-03-29 15:20:52.0, commentstarttime=2022-03-14 17:56:26, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13519182, prevcontent=13521238, configprops=commentStartTime=2022-03-14 17:56:26 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13519182 prevContent=13521238, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220120/44716.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=86, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220120/44716.mp4, filename=135191921967.mp4, filesize=18.84MB, height=1080, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ອາຫານແລງໃນຄໍ່າຄືນປີໃຫມ່ຈີນ ມັນແມ່ນລົດຊາດຂອງບຸນກຸດຈີນ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=1920, extend={"title":"年夜饭承载着春节的味道","summary":"\u201C春节,就是要和家人团团圆圆吃个年夜饭。\u201D","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=31, name=ອາຫານແລງໃນຄໍ່າຄືນປີໃຫມ່ຈີນ ມັນແມ່ນລົດຊາດຂອງບຸນກຸດຈີນ, link=/c/2022-03-14/13519192.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220120/44716.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສິດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xuting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

03/14

17:56

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译