ຊາວເນັດປະເທດຈີນແລະປະເທດລາວຍ້ອງຍໍການເປີດທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ

ມາຈາກ:ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ

{id=13519182, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ຊາວເນັດປະເທດຈີນແລະປະເທດລາວຍ້ອງຍໍການເປີດທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xuting, summary=ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ-ລາວເປີດຢ່າງເປັນທາງການ., linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ-ລາວ, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=22, sticktime=6, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-03-14 17:27:19.0, logofile=/upload/resources/image/2022/03/24/1009691_260x195.jpg, tag=, source=ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=164725002892900, adduser=hongjunjie, addtime=2022-03-14 17:27:09.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=2022-03-24 11:19:30.0, commentstarttime=2022-03-14 17:27:19, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=0, prevcontent=13519192, configprops=commentStartTime=2022-03-14 17:27:19 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=0 prevContent=13519192, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2021/20211203/44242.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=138, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2021/20211203/44242.mp4, filename=135191825020.mp4, filesize=19.91MB, height=1080, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ຊາວເນັດປະເທດຈີນແລະປະເທດລາວຍ້ອງຍໍການເປີດທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=1920, extend={"title":"火车一响,友谊更香\u2014\u2014中老网民齐赞中老铁路开通","summary":"随着一声鸣笛响起,中老铁路今日正式开通运营,世界瞩目于此。","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=22, name=ຊາວເນັດປະເທດຈີນແລະປະເທດລາວຍ້ອງຍໍການເປີດທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ, link=/c/2022-03-14/13519182.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2021/20211203/44242.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xuting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

03/14

17:27

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译